Reklamacje i zwroty

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
Aby dokonać reklamacji, prosimy:

 1. Wypełnić formularz reklamacji
  Należy wypełnić formularz reklamacji i załączyć go do przesyłki lub zgłosić reklamację w innej formie, która powinna zawierać:
  - datę sporządzenia reklamacji
  - imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację (oraz numer telefonu)
  - opis niesprawności
  - datę zakupu oraz datę stwierdzenia niesprawności
  - podpis osoby składającej reklamację
 2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
  Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., z poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległośc bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość możesz złożyć korzystając z własnego formularza lub naszego wzoru oświadczenia do odręcznego wypełnienia.

  Wydrukuj i wypełnij wzór "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość"
  Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!
 3. Wysyłka
  Reklamowany  Produkt należy wysłać do siedziby sklepu na adres:

  Przedsiębiorstwo Handlowe "ARDOMEX" Wojciech Krajewski
  ul. Leśna 2
  09-200 Sierpc

  Reklamacje i zwroty
  tel. 24 275 43 43
  email: biuro@ardomex.pl

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży produktu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od dnia:

-objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@ardomex.pl). W piśmie należy wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: P.H. ARDOMEX ul. Leśna 2, 09-200 Sierpc niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach na naszej stronie?
Potrzebujesz pomocy? Poniżej podajemy bezpośrednie numery do naszych handlowców:
Telefon główny - 24 275 43 43

(Części AGD)
Michał - tel. 506 157 024
Jarosław - tel. 791 024 839

(Chłodnictwo oraz Klimatyzacja)
Robert - tel. 504 446 714